Komplett Toppsystem

Evolo er et web-basert toppsystem som gjør det enkelt å overvåke og styre tekniske anlegg. Det gjør at driftspersonell og ledere kan effektivisere og kvalitetssikre drift av eiendom og infrastruktur.

Visninger

Sanntidsverdier fremstilt etter ønske. For eksempel en plantegning bestående av ulike rom og etasjer, en varmesentral eller et ventilasjonsanlegg.

Verdier i sanntid
Se og gjør endringer på ulike verdier i sanntid fra hvor som helst – når som helst. Det kan for eksempel være temperaturen i et rom eller driftstatus på et ventilasjonsanlegg eller en varmesentral.
Historisk data
Analyser historisk data fra ønsket tidsperiode og med tilpasset oppløsning. Presenter data i ulike diagrammer og få verdifull innsikt på en effektiv måte.

Alarmer

Toppsystemet inkluderer et oversiktlig og pålitelig alarmsystem. Sett opp alarmer og bli varslet ved driftsavvik, slik at det kan gjøres tiltak tidlig.

Varsling via flere kanaler
Varsler kan mottas som en notifikasjon i appen og/eller via e-post.
Alarmbehandling
Kommenter og kvitter alarmer basert på egne prosedyrer og rutiner.
Integrasjon mot tredjepart
Integrer varslinger mot en tredjepart ved hjelp av webhooks.

Energioppfølgingsystem

Toppsystemet inkluderer et oversiktlig og brukervennlig energioppfølgingsystem, med blant annet nøkkeltall, grafiske fremstillinger og rapportering av et stort utvalg energidata.

Verdifull innsikt
EOS-systemet er et kraftig verktøy for optimalisering av drift og vedlikehold.
Reduserte kostnader
Få oversikt og kontroll på energiforbruket. Rasjonaliser prosesser og forstå årsaken til overforbruk og/eller feil i bygg og anlegg.
Rapportering
Opprett rapporter med viktige data for ledelsen og andre som trenger informasjon om energiforbruk fra virksomheten.

Kalender

Tilpass bruken av ulike driftselmenter etter ønsket mønster. Sett opp kalendere for spesifikke funksjoner, anlegg eller rom. For eksempel nattsenking av belysning og temperatur i et bygg.

  • Adaptiv oppvarming

    Systemet lærer seg oppvarmingstid i forhold til utetemperatur og isolasjon.

Grafisk fremstilling

Aktiver logging for ønskede datakilder og presenter tallmaterialet fra disse på ulike måter ved hjelp av grafer eller andre typer visuelle diagrammer. Dette gir verdifull innsikt på en effektiv måte.

Brukere og roller

Inviter brukere og deleger roller. Definer hvilke tilganger den enkelte skal ha til funksjonalitet og områder i systemet.

  • Velg hvilken rolle brukeren skal ha

    Velg blant et utvalg predefinerte roller.

  • Gi tilgang til deler av anlegget

    Gi begrenset tilgang til spesifikke områder og/eller funksjonalitet.

users

Vil du vite mer?

Ta kontakt så demonstrerer vi de ulike funksjonene og mulighetene med toppsystemet

Kontakt oss

© 2021 Evolo AS – Org.nr. 919 911 549