Selskapet

Evolo er et innovativt programvareselskap som utvikler og leverer et web-basert system (toppsystem) for styring av driftselementer i tekniske anlegg. Systemet effektiviserer og digitaliserer driften av skoler, barnehager, hoteller, institusjoner, industri- og næringsbygg.

Fokus på klima, energi og miljø blir bare viktigere i årene fremover. Effektive løsninger for å optimalisere drift og minimere energiforbruk vil derfor være avgjørende for de som eier/drifter bygg i fremtiden, og for å nå våre felles miljømål i samfunnet.

Effektivitet, bærekraft og samarbeid står sentralt i vår filosofi og måte å jobbe på. Det snakkes mye om smarte bygg, men det handler kort sagt om kontroll og kostnadseffektivitet, og ikke minst om trivsel for de som jobber i byggene. For å oppnå dette kreves dedikert og målrettet samarbeid gjennom hele verdikjeden.

Selskapet ble stiftet i 2017 av Aleksander Bless, Even Sønvisen Gunnes og Heljar Suhr Mjøen, og vi har i dag en rekke fornøyde kunder i både privat og offentlig sektor.

Teamet

Teamet bak selskapet har variert og sterk kompetanse innenfor automasjon og programvareutvikling.

© 2021 Evolo AS – Org.nr. 919 911 549