Komplett Toppsystem

Evolo er et web-basert toppsystem for overvåking og styring av bygg, slik at driftspersonell kan effektivisere og kvalitetssikre drift av eiendom.

Byggstyring

Evolo Toppsystem gjør arbeidsdagen enklere ved å gi deg full oversikt og kontroll over bygget - rett fra mobilen eller skrivebordet.

Ikon av en klokke for å illustrere sanntid

Verdier i sanntid

Se og gjør endringer på blant annet lys, temperatur og ventilasjon i sanntid. Du kan gjøre dette fra hvor som helst, når som helst.

Ikon av en graf

Historisk data

Analyser historisk data fra ønsket tidsperiode og med tilpasset oppløsning. Presenter data i ulike diagrammer og få verdifull innsikt på en effektiv måte.

Mobilramme
Mobilvisning

Energioppfølgingsystem

Toppsystemet inkluderer et effektivt energioppfølgingsystem, med blant annet nøkkeltall, grafiske fremstillinger og rapportering av energidata.

Ikon av en lyspære

Oversikt over energiforbruk

Få en detaljert oversikt over hva som bruker energi i bygget.

Illustrerer rapportering

Analyse og rapportering

Analyser forbruket og opprett rapporter for de som trenger informasjon om energiforbruket fra eiendommen.

Ikon av penger

Reduser kostnader

Med bedre kontroll kan du gjøre smarte og lønnsomme energitiltak, som for eksempel nattsenking av temperatur og ventilasjon.

Energieffektivisering

Alarmer

Toppsystemet inkluderer et pålitelig alarmsystem. Sett opp alarmer og bli varslet ved driftsavvik, slik at det kan gjøres tiltak tidlig.

Alarmetabell
Mail

Varsling via flere kanaler

Varsler kan mottas som en notifikasjon i appen, SMS eller via e-post.

Ikon av en alarm

Alarmbehandling

Kommenter og kvitter alarmer basert på egne prosedyrer og rutiner.

Ikon av våre integrasjoner mot tredjepart

Integrasjon mot tredjepart

Integrer varslinger mot en tredjepart ved hjelp av webhooks.

Kalender

Toppsystemet inkluderer en kalender med tidsstyring. Denne lar deg tilpasse varme, kjøling, ventilasjon, lysstyring mm. etter ønsket mønster.

Brukere og roller

Inviter brukere og deleger roller. Definer hvilke tilganger den enkelte skal ha til funksjonalitet og områder i systemet.

Ofte stilte spørsmål

Vil du vite mer?

Ta kontakt så demonstrerer vi de ulike funksjonene og mulighetene med toppsystemet.

Mobilramme
Mobilinnhold
Visninger